Anténa long wire

Long wire, z anglického „dlouhý drát”,  je druh nesymetrické drátové antény. Je to jedna z nestarších a nejjednodušších a také nejznámějších antén. Antény tohoto typu užívají radioamatéři jednak jako přijímací antény pro dlouhé, střední a krátké vlny, a rovněž jako vysílací antény k vysílačům o malém výkonu. Samotnou anténu tvoří jeden vodič, zavěšený ve volném prostoru. Obvykle se považuje za "kompromisní" anténu - v závislosti na podmínkách a možnostech může mít jinou výšku zavěšení nad zemí, tvar polohy, stejně jako vzdálenost od jiných objektů. Proto se také používá tam, kde není možné zavěsit například dipól. Antény tohoto typu by měly mít délku alespoň ¼ λ (vlnové délky), Výpočty ukazují, že u pásem od 160 metrů do 10 metrů, bez pásem WARC, je optimální délka antény přibližně 41 metrů.

Anténa vyžaduje dobré dobré uzemnění s nízkou impedancí a minimální délkou zemnicího vodiče, protože to má velmi významný vliv na účinnost antény a dokonce i na bezpečnost jejího použití. V případě nedostatečného uzemnění může anténa způsobit rozsáhlé rušení, televize i rozhlasu a při vyšších výkonech na zemních svorkách (skříni vysílače) může být výsledné vysokofrekvenční napětí pro operátora nebezpečné. V případě uzemnění délky λ / 4 nebo jeho rovnoměrného násobku se impedance antény zvyšuje na velké hodnoty, takže uzemnění může být prakticky k ničemu. Jako alternativu k uzemnění mohou být pro každé pásmo se zemí nespojené protiváhy délky nejméně λ / 4. Pokud však nemůžete připojit několik protiváh, dokonce i jedna může zlepšit pracovní podmínky antény. Nicméně pokud připojíme anténu s délkou λ / 4 se čtvrtvlnnou protiváhou, změní se na jednoduchý dipól.

Charakteristika vyzařování  LW antény podstatně závisí na její délce, výšce zavěšení a vzdálenosti od objektů. Když se délka antény zvětšuje, její úhel záření se snižuje. Vstupní impedance se pohybuje od několika desítek do několika tisíc ohmů, a to především v závislosti na délce a uzemnění. Proto tato anténa obvykle vyžaduje takzvané tunery, ladicí anténní skřínky, aby správně přizpůsobily impedanci antény na impedanci vysílače (obvykle 50 ohmů). Většinou se ale ke snížení vysoké impedance antény používají nesymetrické transformátory impedance (UN-UN, z anglického unbalanced-unbalanced) s různým převodovým poměrem, obvykle 1:9, ale také 1:4.

Jedna z odrůd LW je přijímací anténa Beverage, která je na konci zatížená bezindukčním odporem.

Viz také SP5JNW: Anteny „Long Wire v2”. 2005-05-13.