ANTÉNA ZAČÁTEČNÍKA KV

(Moje druhá anténa)

 

Anténa je jedna z nejdůležitějších částí radioamatérské stanice. Její typ a způsob umístění kolikrát rozhoduje o úspěších operátora, o získání maximálního počtu DX spojení a k „ulovení“ vzácných stanic a expedic. Někdo má snahu docílit těchto úspěchů pomocí výkonového zesilovače, ale pozor na licenční podmínky, případně i nízkošumovým zesilovačem na anténním vstupu přijímače

 

Takže jako začátečník jsi natáhl tu nejjednodušší anténu – tedy kus drátu, například podle http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/drat_ant.htm

Ano, jistě, dá se takhle taky pracovat, ale – není to ono. Anténa určená pro DX provoz musí vykazovat maximální zisk v daném pásmu. Takové vlastnosti mají víceprvkové otočné krátkovlnné antény, které si ale z důvodu značné složitosti zde popisovat nebudeme. Zato ale nabídneme zájemcům několik jednoduchých, (také) drátových antén, se kterými při dobrých podmínkách šíření můžeme také dosahovat DX-ových spojení nebo poslechů.

 

Nejjednodušší pořádnou anténou je půlvlnný dipól, podle obrázku.

 

Tato anténa musí být zavěšena co možná nejdále od budov a kovových konstrukcí, výška zavěšení od země má být nejméně rovna délce antény. Například ji můžeme zavěsit mezi dvě vysoké budovy nebo mezi budovou a vysokým stromem.

 

Skutečná, fyzická délka antény je o něco menší, než polovina vlnové délky ve volném prostoru. Pro praxi se dá délka antény vypočítat s dostatečnou přesností ze vztahu:

 

l(m) = 143 / f (MHz) x 0,348

 

Pro výpočet je nutno zadat střední kmitočet pásma, které nás zajímá. Tak na příklad půlvlnné dipóly pro práci v telegrafní části pásem 160, 80 a 40 metrů, budou mít délku:

 

1840 kHz = 77,72 m

3550 kHz = 40,28 m

7020 kHz = 20,37 m

 

Pro natažení antény je nutno použít silnější drát nebo licnu (kablík) abychom se vyhnuli problémům s opětovným zavěšováním antény po prvém silnějším větru. Impedance této antény je kolem 75 ohmů, je tedy možno ji bez problémů napájet i televizním kabelem, za předpokladu přizpůsobení u vysílače.

 

Další možností napájení půlvlnné antény je použití vlastnoručně vyrobeného dvouvodičového vedení s impedancí 600 ohmů. V tomto případě dipól není uprostřed přerušený a vedení je napojeno podle obrázku:

Půlvlnný dipól napájený souměrným vedení (tzv. žebříček)

Provedení žebříčku

 

Provedení žebříčku.

 

Takto provedená anténa rovněž vyžaduje odpovídající přizpůsobení vedení k výstupu přijímače. Na dalším obrázku je znázorněno provedení. Pro zájemce o podrobný návod na zhotovení tohoto napájecího žebříčku mohu doporučit článek:

http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zebricek_g5rv/index.html

Pro získání impedance 600 ohmů má být vzdálenost mezi oběma vodiči 74d, kde d je průměr vodiče.

 

Při nedostatku druhého závěsného bodu, odpovídající výšky, je možno anténu zavěsit šikmo, například mezi střechou domu a kůlem zatlučeným do země, nebo sloupkem plotu. Samozřejmě, že dolní konec musíme zabezpečit, aby nebyl dostupný pro děti i kolemjdoucí. Takto zavěšená anténa má velmi dobré vlastnosti pro DX provoz. Když bydlíme v nízkém domě, a disponujeme tedy jen jedním vysokým kotvicím bodem, můžeme naši anténu zavěsit ve tvaru obráceného písmene V. Oba tyto způsoby jsou znázorněny na dalším obrázku.

 

 

Na námět sq5ta.