ANTÉNA VHF/UHF

PRO SCANNER

V prodeji je značné množství tak zvaných "SCANNER antén". Pro většinu z nich je společné, že podle výrobce slibují pokrytí rozsáhlých kmitočtových oblastí, často i s mnohem větším rozsahem, než je fyzicky možné. V podstatě jako anténa může sloužit libovolný kovový předmět a je schopen přijímat všechny kmitočty, ale v praxi existují velké rozdíly v tom, jak daná anténa dokáže přijímat požadovaný kmitočet.

Měření kmitočtového rozsahu antén může být prováděno dvěma různými způsoby. Tak na příklad můžeme předpokládat, že daná anténa je vysílací a zjišťujeme pro které kmitočty má ČSV (činitel stojatých vln) hodnotu 2,0 nebo méně při impedanci obvykle 50 ohmů. Druhou možností je změřit zisk na středním kmitočtu a porovnat s krajními kmitočty pracovního rozsahu které mají útlum pod 3 dB.

Zde popsaná anténa je velice jednoduchá, předurčená pro domácí výrobu bez specielního nářadí, také materiál je snadno dostupný. Je to kus bílé elektrikářské dvoulinky (lanka), konektor BNC (není nutný), stahovacích pásků a co hlavně – přiměřeně dlouhá vodovodní plastová trubka o průměru 2,5 až 5 cm dlouhá dle potřeby, sloužící jako stožár. No a samozřejmě také koaxiální kabel 50 ohmů, např. RG58 a podobný, ale o tom je doufám zbytečné se zmiňovat.

Anténa je určena k příjmu neoblíbenějších kmitočtových rozsahů v horní části pásma VHF (160 – 174 MHz) a v dolním konci pásma UHF (440 – 450 MHz). Osvědčila se také pro VHF pásmu 118 – 137 MHz, Maritime VHF, amatérská pásma 2 m a 70 cm a podobně. Tato anténa z důvodu zjednodušení nemá žádný prvek pro přizpůsobování ČSV, a proto by neměla být používána k vysílání.

Pokud chcete, aby anténa byla více širokopásmová, můžete ji vyrobit z kovových trubek. Pracovní část antény, tedy uvedená dvoulinka je nastříhána 2 kusy s délkami uvedenými na předešlém obrázku. Na dolním konci (kde jsou vodiče stejné délky) je zbavíme izolace, zkroutíme je spolu a propájíme. Tyto propojky připájíme ke konektoru, jak je znázorněno na dalším obrázku. Samozřejmě, že je možno konektor vynechat a připojit přímo napájecí kabel, jediný účel použití konektoru je snadnější manipulace s anténou a možnost měnit kabel.

Jak je z předešlého patrné, tato anténa se skládá ze dvou dipólů upevněných svisle (z důvodu používání vertikální polarizace) kde jednotlivé dipóly jsou naladěny na střední kmitočty 165,7 MHz a 445,3 MHz. Pokud bychom požadovali anténu na jiné kmitočty, můžeme si délku ramen vypočítat podle vzorce:

kde  L = délka ramena dipólu.

 ~ Námět LA8OKA Martin ~