ANTÉNA Up and Outer

Tímto popisem bych rád uvedl své zkušenosti s anténou na přechodném stanovišti, která se mi velmi osvědčila jednak svou jednoduchou stavbou, a jednak tím, že spolehlivě pracuje jak pro místní spojení, tedy po Evropě, tak i pro DX, díky svislému zářiči. Pomocí této antény jsem s 2,5 W výkonu pracoval na 20 m pásmu jak s jižní Amerikou, tak i s „lokálními“ G, F, I, UA, atd.

Anténa zvaná "Up and Outer" je v podstatě půlvlnný dipól s tím rozdílem, že jsou obě ramena poněkud jinak rozmístěna. Jedna polovina dipólu, tedy jeho jedno rameno, je umístěna svisle, a druhé vodorovně nad zemí (nebo vodivou podložkou) ve výšce 60 cm (viz obrázek). Tato vzdálenost zůstává stejná bez ohledu na pracovní pásmo. Vlastnosti „zemní roviny“ nemají na parametry antény žádný vliv. Praktické pokusy s touto anténou v polních podmínkách ukázaly podobnost jejich vlastností s čtvrtvlnnou anténou GP.
Při zkouškách jsem svislé rameno zavěsil na strom pomocí „dalekonosného praku“ kterým jsem vystřelil železnou matici s navázaným rybářským vlascem. Pomocí vlasce přes větev jsem pak vytáhl vodič, vytvořený roztržením bílé elektrikářské dvoulinky 2x1,5 mm2.


V následující tabulce jsou uvedeny rozměry antény pro jednotlivá amatérská pásma se započtením součinitele zkrácení 0,95.


Pásmo (m)

Kmitočet (kHz)

Délka (m)

160

1.830

77,87

80

3.650

39,05

40

7.050

20,21

30

10.125

14,07

20

14.175

10,05

17

18.100

7,87

15

21.225

6,71

12

24.900

5,72

10

28.500

5,00

Literatura:


Luc Pistorius (F6BQU) – Antennes simples demi-onde.
http://lpistor.chez.tiscali.fr/
)