3-PRVKOVÁ ANTÉNA 433 MHz

pro expedice na kopečky

Následující popis představuje jednoduchou anténu do ruky, vhodnou pro expedice po kopcích, přičemž bylo zadáno jako podmínka aby byla lehká, snadno sestavitelná, z co nejmenšího počtu dílů, a měla přiměřený zisk. Při provozu se drží v ruce za prodloužené ráhno za reflektorem a namíří se na protistanici.
Konstrukce antény je zřejmá z prvého obrázku. Ráhno je z plastové trubky o průměru 8 mm a délce 412 mm, jednotlivé prvky jsou zhotoveny z měděného vodiče průměru 2 mm a upevněny k ráhnu pomocí tavné pistole na plast. V jedné z verzí bylo ráhno použito dřevěné 10 x 10 mm, a prvky byly upevněny v provrtaném ráhnu a zajištěny epoxidem. Napájecí souosý kabel 50 ohmů je připojen k zářiči přímo, bez přizpůsobení, a je upevněn k ráhnu pomocí izolepy tak, aby byl odveden v místě držení antény, viz foto.

 

image

 

Kabel o délce 64 cm je zakončen konektorem BNC pro připojení k ručce ALINCO DJ-F4.

Zisk antény oproti jednoduchému dipólu je 6 až 7 dB, PSV na 433 MHz = 1,8, na 435 MHz = 1,4, na 438 = 1,0 a konečně na 440 MHz = 1,5.

 

image

Původní návrh pochází od Igora UA6HJQ, který s touto anténou úspěšně pracuje z vrcholků severního Kavkazu.