ANTÉNA ČTVRTKA PRO 80m

Jistě jsou všem známy antény „čtvrtky", tedy antény o délce čtvrtiny vlnové délky, ve značné míře používané na VKV pásmech 145 MHz a 433 MHz, případně i u radiostanic CB v pásmu 27 MHz. Nenašli jsme žádný důvod, proč by nešla použít i na „trošku“ delších vlnách. Mimo to na pásmu 40 m pracuje jako běžná půlvlnná anténa.

Tato anténa byla původně vyvíjena pro víkendový provoz v přírodě, požadavek byl aby se dala zavěsit na strom, do takové výšky, kam se ještě spolehlivě dostřelí dalekonosným prakem, samozřejmě se uvažovala délka antény plus silonový závěs. Poté, co jsme s radostí kvitovali výborné dosažené výsledky, bylo rozhodnuto ji používat i při provozu z domu, tam, kde není možnost natáhnout plnorozměrnou anténu. Dobrou inspiraci jsme nalezli v časopise Funk Amateur č. 12 z roku 2002, kde ji popsal Elmar Voller DL2QA.

Nejprve si ukážeme základní provedení, které bylo určeno pro amatérské pásmo 40m (7 MHz) a ze kterého jsme pak pokračovali dále. Anténní vodič o délce 21 metrů byl upevněn na silnější silonový vlasec s větší železnou maticí jako závažím na konci a pomocí praku vystřelen na strom do příslušné výšky. K zařízení je tato anténa připojena přes dolaďovací člen ve tvaru L, který se skládá z cívky a kondenzátoru a slouží k nastavení minimálního poměru stojatých vln (PSV). Cívka L je navinuta na odřezku novodurové trubky o průměru 40 mm, (vhodnější by byla samozřejmě keramika, ale pro prvé pokusy jsme se spokojili i s tímto náhradním řešením), celkem 25 závitů vodiče o průměru 1 mm (doporučuji postříbřený) s roztečí mezi závity 3 mm. Indukčnost této cívky se pohybuje kolem 11 mikrohenry a na minimální PSV se zapojení doladí kondenzátorem C. Zapojení je na obrázku 1.

Obrázek 1 – zapojení pro 40m pásmo

Dalším krokem byla úprava pro amatérské pásmo 80m, kdy bylo nutno anténu elektricky prodloužit, viz obrázek 2.

Obrázek 2 – zapojení pro 80m pásmo

Cívka L2 a kondenzátor C3 jsou stejné, jako L a C na obrázku 1, navíc jsou zde cívka L1 navinutá na průměru 30 mm, 18 závitů měděným vodičem o průměru 1,5 mm s roztečí mezi závity 3 mm, výsledná indukčnost je kolem 4,5 mikrohenry, k přesnému doladění opět slouží kondenzátory C1 a C2. Při požadavku práce na pásmu 40m pak stačí tento přidaný obvod (L1 a C1/C2) vyzkratovat.

Pokud máte k dispozici červené toroidy AMIDON, dá se celý přizpůsobovací člen zmenšit tak, aby se vešel i do malé plechové krabičky, dále uvádím hodnoty cívek vypočtené pomocí programu „MINI RING CORE CALCULATOR“

Toroid T-106 26,9/14,5/11 = 11 uH = 29 závitů

Toroid T-106 26,9/14,5/11 = 4,5 uH = 18 závitů

Toroid T-130 33/19,8/11,1 = 11 uH = 32 závitů

Toroid T-130 33/19,8/11,1 = 4,5 uH = 20 závitů