AIR RÁDIO

Tento přijímač je původně určen k přijmu leteckých stanic, tedy AIR rozsahu, ale jelikož na těchto kmitočtech není tak moc lehké jej uvést do chodu, postavíme si jej nejprve jako přijímač pro běžný VKV FM rozhlas, jehož stanice jsou dostatečně silné, aby i méně zručnému v oblasti VKV dovolily vyloudit z něj nějaký ten program. Takže se podíváme na schéma:

Signál z antény přichází na vysokofrekvenční zesilovač s tranzistorem T1, který pracuje hlavně jako oddělovací stupeň v zapojení se společnou bází, jehož úkolem je zabránit přenosu vf kmitů z detekčního obvodu do antény při nevhodné manipulaci. Vstupní odpor tohoto zapojení je poměrně nízký, jen o něco málo menší než hodnota odporu R1, je tedy velmi vhodný pro přímé připojení antény pomocí souosého kabelu s impedancí 50 nebo 75 ohmů, případně pomocí dvoulinky s feritovým transformátorem (balun) 300/50 ohmů. Do obvodu kolektoru T1 je zapojena vazební cívka L1, která je navinuta na společné kostře s cívkou laděného obvodu L2. Cívka L1 má 3 závity smaltovaným vodičem průměru 0,25 mm a cívka L2 má 6 závitů vodičem 0,6 mm, vzdálenost mezi oběma cívkami je 2 mm. Odbočka na cívce L2 je na 2 závitu od vývodu připojeného k bázi tranzistoru T2. Pro usnadnění ladění do pásma při uvádění do chodu je možno použít v cívce dolaďovací jádro se závitem M4, buď feritové (z kvalitnějšího materiálu, pro vyšší kmitočty) nebo mosazné. Jiná varianta je místo kondenzátoru C3 použít dolaďovací trimr s kapacitou 6 – 25 nebo 8 – 30 pF. Tranzistory T1 a T2 byly použity typu BF324, cena kolem 5 – 8 korun, (PNP vf  FM/VHF, 30V, 25mA, 0,25W, 450MHz). Samozřejmě, že zde můžeme použít i libovolné jiné vf tranzistory, s dostatečně vysokým mezním kmitočtem.

Ladicí kondenzátor C4 byl v pokusném vzorku vyroben z běžného polystyrenového ladicího kondenzátoru z kapesního tranzistoráku (kostky), u něhož byly ponechány pouze dvě statorové a jedna rotorová deska,výhodnější by ale byl kondenzátor se vzduchovým dielektrikem.

Ladicí kondenzátor k úpravě

Detekční obvod se zpětnou vazbou  s tranzistorem T2 je dostatečně popsán v minulém článku, jeho pracovní režim se dá nastavit potenciometrem R4, přerušovací kmitočet je dán kapacitou kondenzátoru C5. Na výstupu tohoto stupně je zařazena dvouobvodová dolní propust R6 – C6 – R7 – C7, která slouží k zeslabení přenosu přerušovacího kmitočtu na vstup nízkofrekvenčního zesilovače. Nízkofrekvenční zesilovač je osazen jedním tranzistorem (libovolný nf Si-NPN tranzistor, z řady BC, KC, atd.) v roli předzesilovače (k docílení větší citlivosti přijímače) a známým všeobecně používaným integrovaným obvodem LM386.

Zapojení vývodů LM386

Tak co, přijímač je v chodu? Přijímáte stanice VKV FM pásma? Výborně, následují další úpravy laděného obvodu.

Nyní se budeme věnovat kmitočtům z AIR rozsahu, tedy z oblasti 108-136 MHz. Něco o tom, jak je toto pásmo zajímavé, se můžete dočíst ZDE. Jen jako poznámku ještě uvedu, že v leteckých pásmech VKV se používá krokování 25 kHz (120,025 120,050 atd...) v současnosti se ovšem zavádí krokování 8,33 kHz což je vlastně třetinový krok. Na to ale nemusíme brát zřetel, jelikož náš přijímač je vybaven plynulým laděním přes všechny kanály.

Co tedy zásadního musíme změnit – samozřejmě víte, že přijímaný kmitočet je určen parametry laděného obvodu, tedy cívky a kondenzátoru. Zde budeme potřebovat širší laděný rozsah, tak kondenzátor C4 použijeme s větším rozsahem, tedy 22 pF, a abychom kompenzovali celkovou kapacitu obvodu, kondenzátor C3 vynecháme. No a samozřejmě převineme cívku L2 – 4 závity vodičem 0,8 mm na kostře průměru 7 mm, odbočka na 1,5 závitu od vývodu k bázi.

Předpokládám, že vše se podařilo, a přijímač funguje tak, jak má. Mnoho štěstí při poslechu zajímavých signálů!

AIR přijímače najdete také třeba tady:

http://www.electronics-lab.com/blog/?p=2562

http://hem.passagen.se/communication/airscanner.html

http://www.radiosparks.com/schematics.asp?UID=Airband+Radio

Anténa:

http://logic57.quazen.com/shopping/consumer-electronics/built-your-own-omnidirectional-airband-antenna/