TŘÍPÁSMOVÝ DIPÓL

Dipól ? Aha, to jsou prostě ty dva klacky nebo vodiče pěkně za sebou, a svou délkou 2 x Lambda půl vyladěné na svůj pracovní kmitočet. Až sem je to v pořádku. Ale – co když chceme pracovat i na dalším pásmu (nebo dokonce více pásmech), tak to pak bábo raď. Bába vám sice neporadí, ale poradí vám následující obrázek.

Rozměry jsou udány v centimetrech.

Tato varianta antény – dipólu již byla úspěšně vyzkoušena, mimo jiné také na portable při víkendových „antenčundršou“. Oba propojené dipóly jsou sice určeny pro práci na 3,5 a 7 MHz, ale v provozu bylo ověřeno, že stejně dobře pracuje i v pásmu 21 MHz.

Zářiče antény jsou zhotoveny z vícežilového drátu o průměru 2 mm. V případě tlustého drátu je nutné mírně zvýšit vzdálenost mezi dráty v obou linkách. Potřebná vzdálenost mezi těmito vodiči je udržována pomocí dielektrických rozporek. Při instalaci antény je třeba dbát na to, aby se dvoužilová část antény nepřekrývala.

Pro napájení je použit koaxiální kabel. Je-li anténa horizontálně zavěšena ve větší výšce, pak by měl mít kabel impedanci 75 Ohm a při instalaci antény ve formě "Inverted Vee" je žádoucí používat 50-ohmový kabel.

V případech, kdy je anténa umístěna mezi domy, je napájecí kabel umístěn v ostrém úhlu k anténě. V tomto případě je žádoucí navléknout na něj každé 2-3 metry toroidy z vysokofrekvenčního feritu.

Газета "Советский патриот", 1979г.