ANTÉNNÍ ZESILOVAČ PRO DIPÓL

Zájem o vysílání VKV rozhlasu neutichá, ba spíše se zvětšuje. Každý chce slyšet více stanic s vyšší kvalitou, ale něco takového je možné pouze ve větších městech, kde je soustředěno více vysílačů. Zájemci o kvalitní příjem na venkově, nebo dokonce v chatách někde v zapadlém koutě jsou nuceni kupovat nebo stavět rozměrné antény a umísťovat je pokud možná co nejvýše. V těchto případech hraje důležitou roli anténní zesilovač, umístěný co nejblíže svorkám antény. Jeho úkolem není ani tak zlepšení poměru signál/šum, ale spíše kompenzovat ztráty v kabelu mezi anténou a přijímačem. Výběr konkrétního zapojení zesilovače závisí na místních příjmových podmínkách. V případě, že poblíže nejsou žádné výkonné vysílače, je vhodné použít zesilovač podle následujícího popisu.

Na vstupu je použit zesilovač v diferenciálním zapojení, který má nízkou vstupní impedanci vhodně přizpůsobenou k impedanci půlvlnného skládaného dipólu bez dalších potřebných opatření. Diody D1 a D2 (libovolný křemíkový vf typ) chrání vstup zesilovače před přepětím vlivem atmosférické elektřiny. Pokud bude potřeba, je možno zesílení snížit zmenšením kapacity kondenzátoru C5. V testovaném vzorku byly na vstupu použity NPN tranzistory BF199, vyhoví i BF241 a podobné vf typy s mezním kmitočtem nad 150 MHz. Tranzistor T3 může být opět některý z PNP vysokofrekvenčních typů, třeba BF506, BF509 a podobné.


Jednostranná deska s plošnými spoji je znázorněna na následujícím obrázku:

Zesilovač můžeme napájet přes souosý kabel k přijímači pomocí některého vhodného síťového adaptéru (aby dával napětí kolem 12 V) přes oddělovací filtr podle dalšího obrázku:

V blízkém okolí (až kolem 10 km) výkonných rádiových zdrojů (VKV, UKV, TV) se mohou bipolární tranzistory stát zdrojem rušení, kmitočtově spadajícího do přijímaného pásma. V těchto případech je vhodnější použít do zesilovače MOSFET, tedy tranzistory řízené elektrickým polem, v případě zájmu zpracuji popis.

Zdroj: I.Nechaev, časopis RADIO No2-1997