3 PÁSMOVÁ RÁMOVÁ KV ANTÉNA

 

Je to jednozávitový rám, který je schopen pracovat pro příjem i vysílání v kmitočtovém rozsahu od 3,5 do 15 MHz, tedy pro amatérská pásma 80 – 40 – 20 metrů. Samotná anténa je zhotovena z měděné trubky průměru 25 mm, vazební smyčka z 50 ohmového souosého kabelu a je umístěna v horním rohu antény.

 

Proměnný kondenzátor C, kterým ladíme anténu na pracovní kmitočet, musí být dimenzován na vyšší napětí, na příklad u vysílače s výkonem 100 W jsou to 3 kV.  Vzhledem k tomu, že pokusný vzorek antény byl určen k provozu s QRP vysílačem, byl jako ladicí kondenzátor C použit duál (dvojitý kondenzátor) ze starého elektronkového přijímače.

 

Pokud budeme anténu provozovat venku, musím dbát na dokonalé utěsnění proti vlhkosti (déšť a podobně) a to nejen kondenzátor, ale i konce rámu a vazební smyčky. Při testech byla anténa namontována na dřevěný stožár o délce 2 metry. Doporučuji dřevo natřít vyjetým olejem, nebo použít novodurovou vodovodní trubku o průměru 2,5 cm.

 

Při testech byl naměřen ČSV 2 na 80 m, 1,5 na 40 20 m. Pozor ale na to, že anténa je dosti úzkopásmová, šířka pásma je cca 20 kHz, při používání v celém pásmu je nutno ji dolaďovat do CW a do SSB pásma.

 

 

http://tokmak.ucoz.ru/