PŘIJÍMAČ 3 – 15 MHz

VERZE 2

Minule jsem zde uváděl popis superjednoduchého přijímače pro rozsah krátkých vln stavěný v rádiokroužku žáky pátých tříd. Pokud vás minule uvedené téma zaujalo, přináším zde druhou verzi jednoduchého přijímače pro příjem AM a SSB signálů v širokém rozsahu kmitočtů od 3 do 15 MHz, podle testů žáků šestých až sedmých tříd se tento model jeví dokonce citlivější, než předešlý, vyhovující příjem silnějších rozhlasových stanic dal dokonce i jen s náhražkovou anténou cca 2 m drátu na podlaze třídy. Při napájecím napětí 1,5V (článek AA) má odběr 1,1 mA, což kupodivu stačí na dostatečnou hlasitost. Při testech byl napájen m.j. i plochou baterií 4,5V, která vydrží v provozu téměř „nekonečně“, alespoň jsme se nedočkali jejího vyčerpání během týdenního pobytu na táboře.

Neobvykle zapojené tranzistory T1 a T2 představují zpětnovazební oscilátor odvozený ze zapojení astabilního klopného obvodu (multivibrátoru), který pracuje těsně před bodem svého rozkmitání, takže pro AM má obrovský zisk a v režimu nasazení kmitů detekuje a zesiluje signály SSB, jelikož svou činností nahradí chybějící nosnou vlnu.Cívka laděného obvodu je navinuta na 20 ml injekční stříkačku, použitou jako kostra, vinutí L2 je 11 závitů vodičem průměru 1,2 mm na délce 20 mm. Anténní vazební cívka L1 je navinuta na papírovou manžetu tak, aby bylo možno ji posouvat po kostře cívky pro změnu vazby při ladění, má 6 závitů vodičem průměru 0,5 mm těsně závit vedle závitu.


Potenciometrem R6 se nastavuje režim zpětné vazby, tedy „pracovní bod“, pokud je jeho běžec v dolní poloze (nastaveno menší napětí) obvod s tranzistory T1 a T2 se rozkmitá, a přijímač je připraven poslouchat stanice s provozem SSB. Pokud je běžec R6 v opačné poloze (horní, směrem k plus napájecímu napětí), je nastaven příjem v režimu AM.

Výstupní transformátor Tr1 jsme použili malý zalitý do umělé hmoty z kontrolky v nalezeném starém rozvaděči – 230 / 6V, krásně k němu „pasovaly“ sluchátka 32 ohmů od MP3 přehrávače. Síťové (primární) vinutí bylo připojeno k tranzistoru, sluchátka byly připojeny k sekundárnímu vinutí. Pokud máte k dispozici vysokoohmová sluchátka (1 až 4 kiloohmy), mohou být připojeny přímo místo transformátoru. Hlasitý příjem je zde možno zařídit stejně jako v předešlém popisu, pomocí přídavného zesilovače nebo přes zvukovou kartu počítače. Tranzistory můžete použít libovolné křemíkové typy, lhostejno zda nízkofrekvenční, či vysokofrekvenční, jediné co mohu doporučit – aby měly vyšší zesilovací činitel, a tranzistory na pozicích T1 a T2 byly pokud možno stejné.

Zdroj inspirace http://sam0delka.ru/