A Dual Band VHF/UHF J Pole

Dále popsaná anténa zajišťuje práci v pásmech 144 – 148 MHz a 430 – 450 MHz a je dobrou volbou pro použití se základnovou stanicí. Její konstrukce je založena na článku původně uvedeném v časopise CQ (1987), který byl dále zpracován v Arrow Antenna USA. V Adelaide jej upravili Barry (VK5ZBQ) a Paul (VK5PH) a tento text je zjednodušenou verzí původního článku.

Anténa má vynikající vlastnosti jak pro místní, tak i pro DX provoz, v podstatě ji tvoří dvě paralelně spojené antény typu J-pole, má tedy zářiče pro obě pásma. Vyznačuje se poměrně nízkým PSV, < 1,5:1 a tak tvoří ideální anténu pro dvoupásmové stanice, které v současné době dominují trhu. Anténa má pro obě pásma jediný společný napájecí bod, v pokusné verzi zde byl s úspěchem použit klasický konektor PL. Další výhodou tohoto typu antén je, že nepotřebují žádné protiváhy, ale přesto je doporučována její montáž na dobře uzemněný kovový stožár, který poskytuje určitou ochranu v případě úderu blesku. Použitý čtvrtvlnný úsek funguje jednak jako protiváha, jednak jako "kovový izolátor“, čili tento čtvrtvlnný úsek plně odděluje vyzařující část antény (půlvlnný prvek) od čehokoli, co je pod ním, tedy i od případných (úplně zbytečných) radiál, upevnění, stožáru apod.

Funkce tohoto typu antény je v literatuře i na internetu mnohokrát velmi dobře popsána. Takže každý již bude vědět, že její vyzařovací diagram je kruhový. Jak už bylo uvedeno, pro napájení je použit pouze jeden společný přípojný bod, signál je přiveden koaxiálním kabelem s nízkými ztrátami, pro běžnou potřebu a ne příliš velkou vzdálenost postačí i RG-8 nebo RG-12.


Sestava antény.

Přizpůsobovací prvek představuje v podstatě část čtvrtvlnného transformátoru a slouží jako napáječ prvků antény. Je to v podstatě nejzranitelnější prvek v této konstrukci, jelikož je od ostatní sestavy izolován. Signál je veden středním vodičem konektoru PL (viz obrázek „přechodka“) který je připojen k přizpůsobovacímu prvku, tělo konektoru je připojeno k základně (úhelník 40 x 40 x 5 mm). Třmen pro montáž ke stožáru je vyroben ve tvaru U, nebo jiné vhodné svorky, viz foto „sestava antény“ a následující obrázek.

Upevnění antény ke stožáru pomocí třmenu.

Přechodka pro napájecí kabel.

Volný překlad článku http://www.users.on.net/~endsodds/jpole.htm