Ladicí jednotka TUNIT

TUNIT je univerzální ladicí jednotka, použitelná pro laděné obvody v přijímačích a vysílačích. Vychází ze zapojení "Napěťový variátor" na nějž bylo v roce 1981 vydáno autorské osvědčení č.209017. Jeho autory jsou Ing. Karel Pazderník a Ing. Petr Prause. Srdcem zapojení je kondenzátor s minimálním svodovým proudem. Nabíjí se a vybíjí pomocí tlačítek, připojených přes různě velké odpory ke vstupu JFET operačního zesilovače.

Ručkové měřidlo ladicího napětí může sloužit jako analogová stupnice, může však být použito i pro další funkce, např. pro měření anténního proudu při vysílání.

tunit075.gif

Základní zapojení TUNIT

tunita1.jpg (7052 bytes)

Šestirychlostní TUNIT 1980
Použit byl N-FET KF521 a operační zesilovač LM741. Kondenzátor byl REMIX C213, 4uF, 63V.
Měřidlo mělo být v transceiveru, který však nebyl nikdy dokončen.

tunit-w075.gif

Zapojení TUNIT bylo rozšířeno
o obvody pro nastavení rozsahu a rychlosti automatického přelaďování v obou směrech.

Způsob použití: TUNIT se připojí k transceiveru. Otočnými přepínači se nastaví rychlost přelaďování. Lze nastavit např. pomalé ladění oběma směry, nebo pomalé ladění směrem který se používá při vyhledávání stanic a rychlé přeladění pro směr opačný. Potenciometry se nastaví kmitočtový rozsah přelaďování. Lze nastavit maximální rozsah pásma, nebo jen vybranou část se zajímavým provozem. Po přepnutí páčkového přepínače do polohy AUT se ladicí napětí začne automaticky měnit mezi nastavenými hodnotami. Operátor poslouchá provoz, po zachycení zajímavé stanice přepne do polohy MAN, stanici ručně doladí a může začít vysílat. Po opětovném přepnutí do polohy AUT pokračuje TUNIT v ladění stejným směrem a stejnou rychlostí, jako na začátku.

TUNIT usnadňuje radiový provoz, například tím, že umožňuje sledovat co se děje na pásmu aniž bychom přímo seděli u zařízení. Pouzdra potenciometrů P5, P6 se uzemňují pro omezení indukovaného brumu ze sítě.

Proti kmitočtové ústředně má TUNIT výhodu v jednoduchosti zapojení a úplné absenci spektra rušivých kmitočtů. Proto je obzvlášť vhodný pro jednoduchá QRP zařízení.

tunit42.JPG (61817 bytes)

Vývoj ladicí jednotky TUNIT
v radiotechnické laboratoři Q-klubu. Červenec 2002.

tunit45.JPG (69860 bytes)

TUNIT 2002, jak vypadá zevnitř

tunit48.JPG (55301 bytes)

TUNIT 2002 v pokusném provozu
jako součást QRP komplexu OK1DPX.

tunit2002.jpg (986067 bytes)

Hotový TUNIT 2002 v krabičce, s čelním panelem
Na panelu je analogové měřidlo, pod ním přepínač AUT-MAN, dole čtyři tlačítka ručního ladění. Mezi tlačítky je zaoblená přepážka pro snadné rozlišení tlačítek hmatem. Dva horní knoflíky jsou přepínače rychlostí automatického přelaďování v obou směrech, dva spodní knoflíky nastavují horní a spodní rozsah ladění.