Vodní generátor

Pod okny Q-klubu nám teče Příbramský potok. Je široký asi 4 metry, teče v něm průměrně asi 0,2 krychlového metru za sekundu. Dvakrát do roka v něm teče po velkých deštích asi 3 krychlové metry za sekundu. Náš demonstrační model využití vodní energie je "ušitý na míru" tohoto potoka. Proto je to "vodní kolo na spodní vodu". Od Správy povodí Vltavy, kam patří i Příbramský potok máme povoleno v potoce vodní kolo instalovat. To však děláme jen výjimečně, protože by tam nevydrželo ani den bez úmyslného poškození.

Vodní kolo má průměr 0,8 m, šířku 0,5 m, počet lopatek 12, výšku lopatek 0,12 m. Ozubený věnec na lopatkovém kole má 156 zubů, pastorek na dynamu 9 zubů. Jako dynamo je použit původně stejnosměrný motor ze stařičkého sálového počítače, který poháněl magnetopáskové jednotky. Při pokusném provozu v potoce, kdy jsme celý potok provizorně přehradili a všechnu vodu soustředili do koryta o šířce 0,45 m, dodávalo vodní kolo při cca 24 voltech výkon okolo 80 wattů.

vodniel1.jpg (13750 bytes)

Ing. Vladimír Fischer, náš specialista, dokončuje svoji konstrukci vodního kola.

vodniel2.jpg (20858 bytes)

Vodní kolo zkoušíme v Příbramském potoce.

vodniel5.jpg (20354 bytes)

Vodní kolo je uloženo v ekologické laboratoři a připojeno k ovládacímu panelu. Poháníme jej zatím jen lidskou silou.