Víceúčelové telegrafní klíče

Model MPK1
Tento klíč je malým a užitečným víceúčelovým pomocníkem každého radioamatéra. Má několik funkcí:
1. Klíčování vysílače s příposlechem, uplatní se u jednoduchých vysílačů, které nemají vlastní příposlechový oscilátor.
2.
Nácvik telegrafní abecedy, s nastavitelnou hlasitostí a výškou tónu.
3.
Telegrafické spojení pomocí linkového vedení, vhodné pro výcvik začínajících radioamatérů, použitelné při nastavování antén, na sportovních soutěžích a letních dětských táborech. Použijí se dva stejné přístroje, spojené dvěma vodiči nebo i jen jedním vodičem a uzemněním. Jedním vodičem a uzemněním lze uskutečnit spojení (podle vodivosti země) na vzdálenost desítek metrů. V budově lze jako uzemnění použít rozvod ústředního topení.
4.
Základní test obvodů a součástek: odporů, elektrolytických kondenzátorů a polovodičových přechodů, poslouží i jako zkratoměr. Velmi vhodné pro začínající radioamatéry, kteří nemají na zakoupení profesionálního měřicího přístroje. Porovnáváním výšky tónu u známého a neznámého odporu lze zjistit přibližnou hodnotu. Malé odpory (jednotky ohmů) se ozývají vysokým tónem, velké odpory (megaohmy) klapáním. Je vhodné si pro porovnání udělat "kalibrační sadu odporů". U elektrolytických kondenzátorů určíme přibližnou kapacitu porovnáváním délky hvizdu, která je závislá na době nabíjení. U polovodičových součástek (diody, LED, bipolární tranzistory) lze zjišťovat stav přechodů, typ npn/pnp a typ Ge/Si. Germaniový přechod zní i v závěrném směru.

mpk1.75.gif (4469 bytes)

Schéma MPK-1

10 PCB.jpg (15972 bytes)

Plošný spoj po vrtání a leptání

02 Klic.jpg (21174 bytes)

Základní deska je z plastu 10 mm, planžeta je ze sklotextitu 1,5 mm

03 Zespodu.jpg (15441 bytes)

Po obvodu je vespod přilepena tvrdá pryž

12 MPK-1.jpg (18144 bytes)

Sestavený klíč MPK-1

04 Detail.jpg (15224 bytes)

Tajemství úspěchu v konstruování telegrafních klíčů s mikrospínači spočívá v malé destičce přilepené k základní desce. Vymezuje zdvih a umožňuje tak přesné klíčování.

13 MPK-1.jpg (17750 bytes)

Vzadu je svorkovnice pro připojení k vysílači a k lince

14 MPK-1.jpg (19631 bytes)

Šest dutinek z konektorů FRB slouží pro vkládání testovaných součástek. Magnetodynamický měnič s odporem 145 ohmů poskytuje dostatečnou hlasitost.

 

Model MPK2
S použitím integrovaného piezoelektrického bzučáku lze víceúčelový klíč sestavit velice snadno. Typ MPK2 má téměř všechny funkce jako MPK1:
1. Klíčování vysílače s příposlechem. Stejné jako u MPK1.
2.
Nácvik telegrafní abecedy. Stejné jako u MPK1.
3.
Telegrafické spojení pomocí linkového vedení. Stejné jako u MPK1.
4.
Základní test obvodů a součástek: Protože tón piezobzučáku je jen málo závislý na přiloženém napětí, je tento klíč použitelný pouze pro test "vede-nevede".

mpk2.75.gif (2374 bytes)

Schéma MKP-2

mpk2bok.jpg (18200 bytes)

Jako kontaktní systém je použit mikrospínač. Ve funkci pružného členu vyhověl sklotextit tl.0,5 mm. Na něm je přilepen piezobzučák. Baterie je sestavena ze tří alkalických knoflíkových článků. Články jsou vložené do bužírky a dotýkají se jich pružné kontakty z fosforové bronzi. Čtyřpólová svorkovnice je použita pro připojení přívodů.

mpk2zad.jpg (16219 bytes)

MPK2, pohled zezadu

mpk2.jpg (14511 bytes)

MPK2, pohled zepředu

16 MPK-1+2.jpg (16692 bytes)

A tady jsou oba dva klíče vedle sebe