Ovladač FischerTechnik

Pro rychlé a kvalitní zhotovení modelů přístrojů, dopravních prostředků, robotů, obráběcích a stavebních strojů i nejrůznějších mechanismů jsou určeny robotické stavebnice FischerTechnik. Obsahují veliké množství mechanických dílů, ozubená kola, pružiny, elektromotory, převodovky, elektromagnety, mikrospínače, časové spínače, tepelné, světelné a další senzory, pneumatické díly atd. Modely lze připojit pomocí interface k počítači a jednoduše naprogramovat jejich činnost. Lze je také řídit pomocí radiové soupravy. V Q-klubu AMAVET Příbram jsou tyto stavebnice využívány k výuce v kroužcích mechatroniky.

jpfisch.jpg (34981 bytes)

Stavebnice umožňují i zhotovení a odzkoušení nejrůznějších konstrukcí telegrafních klíčů a ovladačů. Na modelu se ihned ukáží přednosti a nedostatky nové konstrukce. Jako první byl zhotoven model klasického dvoupákového ovladače, který je plně funkční.

jpfischkont.jpg (7569 bytes)

Detail mikrospínače a přítlačné páky